Emma fortsätter sin vidareutbildning inom ultraljud.

Laszlo har nu genomfört sin första ortopedikurs i Uppsala samt deltagit i en kirurgiutbildning i Portugal.

VÄXEL: 0457-101 01