Emma fortsätter sin vidareutbildning inom ultraljud.

Laszlo har nu genomfört sin första ortopedikurs i Uppsala samt deltagit i en kirurgiutbildning i Portugal.